Niet zomaar
een scholengroep.
Wij zijn KITOS

kitos

Onze scholen

KITOS, Katholieke Scholengroep regio Mechelen is de naam voor de overkoepelende scholengroep, die in de bovenstaande katholieke scholen eigentijds onderwijs organiseert en daarmee de grote onderwijsuitdagingen van de 21ste eeuw aangaat.

Wat is KITOS?

K = Kwaliteit
= Katholiek
I = het individu, de leerling staat centraal
= Innovatie
T = Talentgericht
O = Openheid
= Onderwijs
S = Solidariteit

Wie zijn wij?

Wij zijn een professionele organisatie. De leden van ons schoolbestuur hebben elk hun eigen competenties die ze ten volle inzetten voor al onze scholen.

Lees meer

KITOS koestert

Onze christelijke inspiratie en de verschillende schooltradities zijn het fundament van onze kernwaarden. Het uiteindelijke doel is in een warm en verbonden schoolklimaat kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken, zodat elk kind en elke jongere zijn of haar unieke talenten kan ontdekken en ontplooien.

De volgende vier kernwaarden zijn de pijlers van onze missie:

  • solidair
  • open
  • verbonden
  • innovatief