Missie

Onze christelijke inspiratie en de verschillende schooltradities zijn het fundament van onze kernwaarden.

vzw KITOS is een katholieke scholengroep in de ruime regio Mechelen waarin elk talent alle kansen krijgt voor de toekomst. In onze scholen organiseren we kwaliteitsvol en uitdagend onderwijs van de 21ste eeuw. KITOS koestert Kwaliteit, Innovatie, Talent, Openheid en Samenwerking. Traditie en toekomst zijn hierbij onze wegwijzers.

Onze¬†vijf kernwaarden¬†vormen het hart van onze leer- en organisatiestructuur …

Kwaliteit

 • een ambitieuze leergemeenschap te vormen waarin men durft, onderneemt, feedback geeft en krijgt, innoveert en elkaar uitdaagt in een voortdurend streven naar verbetering;
 • streven naar verbetering;
 • in te zetten op nieuwe didactische, technologische en maatschappelijke inzichten, methodes en werkvormen;
 • het stimuleren van internationale projecten en netwerken;
 • te investeren in een moderne infrastructuur die bijdraagt tot een prikkelende leeromgeving en een aangename leefomgeving.

Innovatie

 • stil te staan bij de steeds sneller veranderende maatschappij en te onderzoeken hoe we kunnen inzetten op vaardigheden, pedagogisch-didactische, technologische, infrastructurele en HR-inzichten die in de toekomst nog belangrijker zullen zijn;
 • streven naar verbetering;
 • samen na te denken hoe we een aantrekkelijke werkgever kunnen zijn waar iedereen kansen krijgt om zich te ontwikkelen en zich verbonden voelt met onze organisatie.

Talent

 • iedereen eigenaarschap te geven over het eigen leerproces, gericht op leerwinst;
 • een divers, uitdagend, toekomst- en talentgericht onderwijsaanbod uit te bouwen;
 • een vlotte schoolloopbaan en/of aansluiting bij de arbeidsmarkt te waarborgen;
 • nieuwkomers, zowel leerlingen als personeel, te verwelkomen en te coachen.

Openheid

 • gastvrij te zijn;
 • open en transparant te communiceren;
 • authentiek en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in dialoog te gaan;
 • elkaar te respecteren.

Samenwerking

 • het nastreven van onderlinge verbondenheid, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid;
 • het steunen en omarmen van elkaar;
 • het aanmoedigen van actieve participatie van personeelsleden,
  leerlingen en ouders;
 • het bouwen van bruggen naar andere onderwijspartners, de
  arbeidsmarkt en andere stakeholders;
 • het stimuleren van maatschappelijk engagement.