Missie

Onze christelijke inspiratie en de verschillende schooltradities zijn het fundament van onze kernwaarden.

Onze christelijke inspiratie en de verschillende schooltradities zijn het fundament van onze kernwaarden. Het uiteindelijke doel is in een warm en verbonden schoolklimaat kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken, zodat elk kind en elke jongere zijn of haar unieke talenten kan ontdekken en ontplooien.

De volgende vier kernwaarden zijn de pijlers van onze missie:

Open

We zijn gastvrij en geloven in de groeikansen en de talenten van elke leerling. We geven elk kind en elke jongere alle onderwijskansen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot kritische wereldburgers. We voeren een open en transparante communicatie.

Innovatief

We investeren in de nieuwste pedagogische, didactische, technologische en maatschappelijke inzichten, methodes en werkvormen om een bruisende en optimale leeromgeving voor onze kinderen en jongeren te creëren. Leerlingen krijgen hierdoor ‘goesting’ om enthousiast en divers te leren. We dagen elkaar uit om buiten onze comfortzone te treden en via levenslang leren expertise op te bouwen.

Verbonden

Onze scholen bieden een warme leef- en leeromgeving waar elke jongere zichzelf kan zijn. We moedigen onze leerlingen en personeelsleden aan en steunen hen. Participatie, zorg voor elkaar en betrokkenheid stellen we voorop. Iedereen (leerlingen, ouders en personeelsleden) kan zich geborgen en veilig voelen. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en geven elkaar vertrouwen.

Solidair

Elke school is een oefenschool voor het leven: we zijn maatschappelijk geëngageerd. We stimuleren iedereen om een actieve bijdrage te leveren aan mens, milieu en samenleving. We ondersteunen solidariteitsacties en ‘Kids-to-school (KITOS)’-projecten omdat alle kinderen, waar ook ter wereld, recht hebben op onderwijs. Onze scholen (leerlingen en personeel) zijn solidair naar elkaar. We maken onze kinderen en jongeren weerbaar voor en verantwoordelijk in onze samenleving in de 21ste eeuw.