Hoe?

Hoe realiseren we onze missie en visie?

Het schoolbestuur ondersteunt de directies en scholen optimaal  in hun opvoedingsprojecten en werking. Het schoolbestuur vindt het belangrijk dat:

 • de lokale traditie, verankering en identiteit een uitgangs- en speerpunt blijft;
 • de lokale directeur alle ruimte krijgt om alle personeelsleden en leerlingen te ondersteunen en samen met hen een dynamisch, toekomstgericht en innovatief pedagogisch beleid te voeren;
 • ze de scholen en alle personeelsleden kan versterken door een kwaliteitsvolle omkadering van experten die ze geleidelijk aan uitbouwt.
   

Als katholiek schoolbestuur omarmen we graag de kracht van de diversiteit van onze scholen. We zijn daarenboven bruggenbouwers. Onze katholieke scholen blijven de dialoog aangaan met:

 • ons personeel;
 • alle ouders en leerlingen;
 • alle scholen, basis en secundair, ook de scholen uit onze regio die niet tot ons schoolbestuur behoren;
 • de lokale omgeving van elke school;
 • het Hoger Onderwijs;
 • het bedrijfsleven (innovatie, softskills …);
 • andere culturen en geloofsovertuigingen met de traditie van de eigen school/scholengroep als uitgangspunt.
   

Het nieuwe schoolbestuur streeft naar evenwicht en professionalisering van de organisatie, neemt de verantwoordelijkheid voor de uitbouw van het Katholiek Onderwijs in de ruime regio en realiseert mee de aanbevelingen van de studie ‘De toekomst van het Katholiek Onderwijs Regio Mechelen’.