Visie

Het KITOS-schoolbestuur stelt de leerling centraal en heeft een hart voor elke leerling.

Samen koesteren we eigenaarschap, het welbevinden van leerlingen, personeelsleden en directies, het leren van en met elkaar en levenslange professionalisering.

Om elk talent alle kansen te geven voor de toekomst creƫren we een warme, verbonden, ondernemende en stimulerende omgeving die in beweging blijft.

Met een frisse blik op morgen maken we kinderen en jongeren weerbaar voor en verantwoordelijk in onze samenleving. We helpen ze uitgroeien tot kritische, zelfstandige en solidaire wereldburgers.

We investeren in professionele ondersteunende diensten, moderne infrastructuur en het uitbouwen van netwerken. Dit verhoogt de daad- en draagkracht van onze scholen en bevordert de expertiseontwikkeling en onderwijsinnovatie op onze scholen.