Primeur Deep Democracy

  • 8 oktober 2019

Onderwijsdirecties volgen als eerste directiecomité in Vlaanderen gezamenlijk de opleiding Deep Democracy level 1.

Kwaliteitsvolle scholengroep

Op 1 september 2017 werd onze scholengroep KITOS vzw boven de doopvont gehouden. 14 secundaire en basisscholen uit regio Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Duffel, Tisselt en Blaasveld kwamen onder 1 gezamenlijk schoolbestuur. In de twee voorbije jaren werden heel wat gezamenlijke initiatieven genomen en deelden de scholen hun expertise, zeker rond de modernisering van het secundair onderwijs en de overstap van het basis- naar het secundair onderwijs. De scholengroep nam o.a. mee het initiatief om de valkuilen van het M-decreet aan de kaak te stellen rechtstreeks bij toenmalig minister Hilde Crevits.

Deep democracy tot bij de leerlingen in de klas?

De K van KITOS staat voor katholiek maar zeker en vooral voor kwaliteit. Één van de secundaire scholen van KITOS, Ursulinen Mechelen, mocht een inspectieteam ontvangen. Voor beleidsvisie, strategisch beleid, organisatiecultuur én diversiteitsbeleid scoorde de school ver boven het gemiddelde en zijn ze een voorbeeld voor Vlaanderen. Deze ervaringen worden nu gretig verder gedeeld op het niveau van de scholengroep.

Levenslang leren zit ingebakken in de organisatie en dit geldt zeker voor directies van vzw KITOS. Begin oktober volgden leden van het directiecomité gezamenlijk de opleiding ‘Deep Democracy level 1’, waarin ze de grondbeginselen en beginvaardigheden van deze methode aanleerden om in de eigen school te kunnen toepassen.


Deep Democracy is een vernieuwende methode voor inclusieve besluitvorming met ruimte voor alle perspectieven en het oplossen van tegenstellingen, spanningen en conflicten. Het biedt mensen houvast om conflicten te hanteren. Bekende methodes en werktechnieken zijn o.a. rekening houden met de neen-stem, onderzoeken wat er onuitgesproken onder de waterlijn zit in de groep, gouden pijlen naar elkaar gooien en vergaderingen starten met check-ins en check-outs. Deep democracy houdt rekening met emoties en welzijn van de deelnemers aan vergaderingen en zorgt voor een verhoogde efficiëntie.

De opleiding werd verzorgd door Fanny Matheusen van HUMMUS -The Art of Deep Democracy. Zij draagt deze methode uit in België. Ze ziet het als haar missie om in onderwijs de wijsheid van de nee-stem te helpen verspreiden. “Dat een groep directieleden zich twee dagen vrijmaakt om deze opleiding te volgen doet me geloven dat de tijd hiervoor rijp is. Zij kunnen in hun scholen een inspiratiebron en rolmodel zijn voor leerkrachten en leerlingen.”