Uitstellen infodagen secundaire scholen

  • 11 maart 2020

Met andere scholen spraken we af dat alle infomomenten tot en met zaterdag 19 april 2020 geannuleerd worden.

Uitstel infomomenten secundaire scholen Katholieke Secundair Onderwijs Mechelen

Gisteren vaardigde de overheid nieuwe richtlijnen uit wat betreft het COVID-19 virus (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-coronavirus-nieuwe-richtlijnen). De Katholieke Scholengemeenschap Mechelen volgt in deze crisis de adviezen van de overheid op.

Na grondig overleg hebben de scholen van het Katholiek Secundair Onderwijs Mechelen daarom beslist om tot en met zondag 19 april 2020 geen infodagen of –avonden in te richten.

Als scholen dragen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen we de gezondheid van onze (toekomstige) leerlingen, ouders en personeel centraal stellen. Scholen vervullen immers een voorbeeldfunctie in onze samenleving, in het bijzonder op het vlak van de algemene volksgezondheid.

Alle scholen van de scholengemeenschap spitsen zich toe op hun kerntaak: lesgeven aan de aan ons toevertrouwde kinderen en jongeren. We willen de contacten tussen school en externen maximaal beperken om de risico’s voor onze jongeren en personeel zo klein mogelijk te maken.

We beseffen dat we met deze beslissing het keuzeproces voor een geschikte school bemoeilijken. We betreuren dat we mensen moeten teleurstellen. Meer informatie over de verschillende scholen, hun studieaanbod en het digitale aanmelden is terug te vinden op de website van de Scholengemeenschap en op de website en sociale media van elke school apart. We raden geïnteresseerden in onze scholen aan om regelmatig de websites en sociale mediakanalen te blijven raadplegen voor verdere informatie.