Voorstelling Rita Dunon

  • 3 mei 2021

We stellen je graag onze voorzitter, Rita Dunon, voor.

Rita Dunon heeft al een heel aantal watertjes doorzwommen in het onderwijs. Dat maakt van haar de geknipte persoon als voorzitter van het schoolbestuur van KITOS. Van opleiding is ze bioloog. Tijdens haar actieve onderwijscarrière is ze leerkracht biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde geweest. Ze stond ook in de lerarenopleiding waar ze naast het vak biologie ook het vak didactiek van de biologie gaf en verantwoordelijk was voor de stagebegeleiding van toekomstige leraren biologie. Later werd ze binnen het Katholiek Onderwijs hoofd van de pedagogische begeleidingsdienst voor het bisdom Mechelen-Brussel voor het onderdeel schoolbegeleiding. Ze begeleidde vooral scholen in de Mechelse regio -maar ook daarbuiten- bij vernieuwingen binnen het onderwijs. Als onderwijsadviseur bij de Dienst voor Onderwijsontwikkeling van het Departement onderwijs stond ze later mee aan de wieg van de invoering van eindtermen in het Vlaamse onderwijs. Nadien heeft ze zich gespecialiseerd in onderwijsdossiers op het kruispunt tussen onderwijs en arbeidsmarkt en ze binnen de Vlaamse Gemeenschap mee op de kaart gezet, zoals de invoering van de Vlaamse kwalificatiestructuur en van EVC ( Erkenning van Verworven Competenties) in onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ze hield ook de pen van het eerste STEM-actieplan en initieerde zo STEM in het Vlaamse onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de vrijetijdsector.

Dankzij deze lange en gevarieerde onderwijscarrière heeft ze veel ervaring opgedaan en contacten opgebouwd, zowel binnen het beleidsdomein Onderwijs als binnen het beleidsdomein Werk. Deze contacten en ervaring helpen haar nu in haar functie als voorzitter van ons schoolbestuur.

Hoewel mevrouw Dunon nooit werkzaam is geweest in een KITOS-school, heeft ze onze scholen goed leren kennen tijdens haar loopbaan als schoolbegeleider. Ze werd een gewaardeerd lid van het schoolbestuur van vzw Pelgrim, één van de vzw’s die later fusioneerden tot KITOS.

Als voorzitter van KITOS volgt ze alle dossiers op bestuursniveau op. Daarnaast zit ze de bestuursvergaderingen voor en staat ze haar collega’s graag bij met raad en daad. Hoewel ze technisch gezien met pensioen is, geniet ze van haar vele taken als voorzitter. Lange vergaderingen, werken in het weekend of tijdens de avonduren neemt ze er met de glimlach graag bij.

Als we haar vragen wat haar doelen voor KITOS zijn, spreekt ze gepassioneerd over verdere innovatie en vernieuwing op pedagogisch en didactisch vlak, maar ook over de verdere professionalisering van het schoolbestuur. Zo hoopt ze alle KITOS-scholen te ondersteunen en steeds beter te maken zodat onze leerlingen het beste onderwijs kunnen krijgen. Want daar draait het tenslotte allemaal om!