Voorstelling Willy Penninckx

  • 23 juni 2021

We stellen je graag onze ondervoorzitter, Willy Penninckx, voor.

We stellen je graag onze ondervoorzitter, Willy Penninckx, voor.

Met bijna vijftig jaar ervaring in het onderwijs kunnen we rekenen op de expertise van Willy Penninckx als ondervoorzitter van KITOS. Van opleiding is hij een echte ‘sportkotter’, al twijfelde hij ook even om Economie te studeren. De passie voor de cijfertjes komt hem nu nog goed van pas.

Vers van de schoolbanken ging hij aan de slag als sportleerkracht in het Sint-Michielsinstituut in Keerbergen. Hij groeide daar verder tot adjunct-directeur, maar maakte in 1998 toch de sprong naar ons College Hagelstein. Samen met het fantastische team zag hij de leerlingenaantallen van het college jaar na jaar stijgen, tot de succesvolle school die het nu nog steeds is. Enkele jaren later was hij mede-initiatiefnemer voor de fusie van Hagelstein en Ursulinen Mechelen, en in 2012 werd hem gevraagd om de stap te zetten naar het bestuur van de scholengroep. Hij bleek de juiste man op de juiste plaats, en begeleidde mee de verdere fusie tot KITOS. In de beginperiode van onze scholengroep hield hij zich sterk bezig met het juridische en organisatorische van KITOS.

Nu KITOS op de rails staat houdt onze ondervoorzitter zich vooral bezig met de externe relaties. Zo vertegenwoordigt hij onze organisatie in de bestuursraden van Vicariaat Onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Doorheen zijn lange carrière heeft hij goede contacten opgebouwd binnen de verschillende niveaus van de onderwijsstructuur. Dit leidt tot een ruime aanwezigheid in commissies, raden en werkgroepen. Binnen KITOS is hij actief in de commissie infrastructuur en financiën, waar die interesse voor ondernemerschap en economie hem goed van pas komt. Naast deze drukke agenda vindt hij ook nog tijd om zich in te zetten als vrijwilliger voor zijn eerste passie: sport, als vrijwilliger in het vaccinatiecentrum… en uiteraard voor zijn kleinkinderen.

Tijdens het interview is Willy Penninckx vooral trots op het succes van alle scholen en de scholengroep, en is hij dankbaar voor de collega’s waarmee hij mocht en nog mag samenwerken. Hij vertelt gepassioneerd dat onze organisatie goed in elkaar zit: er is een professionele basis, maar onze scholen blijven sterk lokaal verankerd.  “Gras groeit niet door er aan te trekken. Het moet een goede voedingsbodem hebben. Het bestuur moet de voeding geven, maar het is op de klasvloer dat het moet gebeuren.” Hij benadrukt dat er vertrouwen moet zijn van het bestuur in de organisatie, de schoolwerking en de leerkrachten. Want zij maken onze scholen tot wat ze zijn.

KITOS is zowat over heel Vlaanderen gekend als innovatieve, proactieve scholengroep. Als we spreken over de toekomst is dat ook waar we op moeten blijven inzetten. We hebben een eerder jong directiekorps, hen ondersteunen en goed begeleiden is van groot belang. Digitale ontwikkelingen en grote infrastructuurprojecten zullen hand in hand gaan met de pedagogische vernieuwingen en zijn de sleutel voor de kwaliteit en het succes van onze scholen. Met zijn bijna zeventig jaar denkt meneer Penninckx wel eens aan zijn afscheid als ondervoorzitter, maar niet zonder na te denken over de toekomst. “Er zit momenteel enorm veel competentie en expertise in ons bestuur; het is mijn grootste wens om KITOS in goede handen achter te laten, helemaal klaar voor de toekomst!”