Inspiratiedag krachtige leeromgeving wiskunde

  • 30 september 2021

Gisteren kwamen alle leerkrachten van de KITOS-basisscholen bij elkaar voor een gezamenlijke studiedag rond een krachtige leeromgeving wiskunde.

Eind 2020 bleek uit het internationale TIMMS-onderzoek (2019) dat de resultaten voor wiskunde en wetenschappen van Vlaamse leerlingen in het 4de leerjaar enorm achteruit gegaan zijn t.o.v. het vorige onderzoek.  De basisscholen van vzw KITOS, scholen van Blaasveld, Tisselt, Mechelen, Muizen, Sint-Katelijne-Waver en Duffel willen met de inspiratiedag ‘Krachtige leeromgeving wiskunde’ deze achteruitgang een halt toe roepen.

Vzw KITOS klopte daarom aan bij onderzoeker Peter van Petegem (Universiteit Antwerpen). Van Petegem “Als de leerprestaties van leerlingen dalen, ligt een belangrijke basis daarvan in de klas. Daarom moeten we onderzoeken in welke mate leraren differentiëren en hoe dat samenhangt met sterke of zwakke prestaties” (Klasse, 8 december 2020). Na een gezellig onthaal stelde hij gisteren het TIMMS-onderzoek voor aan alle leraren van kleuter én lager onderwijs en lichtte hij mogelijk verklaringen toe.

Na de koffiepauze met netwerkmoment gaven pedagogisch begeleiders van het katholiek onderwijs Sabine Jacobs en Katrien van Asch aan in hoeverre er binnen de ZILL-leerplannen aan een krachtige leer- en leefomgeving voor wiskunde kan gewerkt worden in alle KITOS-basisscholen. De studiedag werd afgesloten met een frietje en tijd om informeel de overgedragen kennis te bespreken.

Na deze gezamenlijke inspiratiedag, die tevens een netwerkdag is voor de leerkrachten, gaat elke school binnen zijn eigen context hiermee aan de slag. Mogelijke acties zullen in de praktijk worden gebracht, een nulmeting wordt uitgevoerd en kinderen zullen nauw worden opgevolgd.