Lerarentekort: we slaan de handen in elkaar!

  • 16 november 2021

Samen pakken we het lerarentekort aan!

Op dinsdag 16 november organiseerden we samen met alle katholieke scholen in Mechelen een bijeenkomst om oplossingen te zoeken voor het nijpende lerarentekort. Alle schoolbesturen en -directies, partners uit het onderwijsveld, de vakbonden en vertegenwoordigers van het kabinet van de minister van onderwijs schoven mee aan tafel.

Het was een constructieve overlegavond waarbij de directies, bestuurders en genodigden ideeën en potentiële oplossingen konden uitwisselen. We stellen op basis van deze overlegavond een manifest op met daarin een reeks voorstellen. Dat bezorgen we aan de beleidsmakers en we dagen alle onderwijspartners uit om enkele voorstellen daadwerkelijk te realiseren.

Lees hier het de artikels op GVA.be en HLN.be.