Het lerarentekort: KITOS-scholen en lerarenopleidingen, VDAB en Teach for Belgium samen op zoek naar oplossingen

  • 8 december 2021

We pakken het lerarentekort aan!

Een online netwerkontmoeting tussen vzw KITOS en diverse Vlaamse lerarenopleidingen brengt scholen en lerarenopleidingen dichter bij elkaar. Dinsdag 30 november 2021 bracht vzw KITOS, Katholieke scholengroep Regio Mechelen diverse lerarenopleidingen van o.a. de Thomas More Hogeschool, Karel de grote hogeschool, Universiteit Antwerpen, KU Leuven samen met VDAB en Teach for Belgium. Deze interessante netwerkontmoeting bracht meer inzichten in de werking van de stages van de lerarenopleidingen aan hogescholen en universiteiten.

Aan de hand van stellingen werden de problemen scherp gesteld en mogelijke oplossingen aangedragen. Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder vzw KITOS: “Alle vertegenwoordigers kwamen tot betere inzichten in elkaars werking. Vanuit het hoger onderwijs was er bewondering voor de blijvende inspanningen van de KITOS-scholen om startende leraren te begeleiden, zowel beginnende leraren als zij-instromers. Het schoolbestuur investeert fors in deze aanvangsbegeleiders. Als vzw KITOS kregen we zelf meer inzicht in de beleidskeuzes die het hoger onderwijs maakt omtrent stages en het inzetten van studenten-leraren”.

Een greep uit mogelijke oplossingen waar tijdens verdere netwerkontmoetingen in gesprek zal worden gegaan:

Er werd daarnaast gepleit om nog meer a-typische en positieve verhalen rond het leraar-zijn naar voor te brengen. De media kan hierin een voortrekkersrol spelen. “Topleraars”, naar analogie met topdokters, zou het beroep meer aanzien kunnen geven. Geïnteresseerde productiehuizen mogen zich melden in onze KITOS-scholen!

De volgende netwerkontmoeting wordt gepland in het voorjaar van 2022, als fysieke ontmoetingen hopelijk terug mogelijk zijn.

Lees hier het krantenartikel op HLN.be.

Lees hier het artikel op Made In Mechelen.