‘Binnen vijf à tien jaar een meerjarenplanning voor de gebouwen’

  • 25 maart 2022

Een interview met bestuurder Jan Claesen

Jan Claesen is gedelegeerd bestuurder van vzw Emmaüs. Door zijn voorgaande functie als technisch directeur bij AZ Sint-Maarten heeft hij al een ruime ervaring als patrimoniumbeheerder. Toch was het niet via deze weg, maar via zijn werk als coördinator bouwprojecten- en duurzaamheidstechnieken bij vzw Emmaüs, dat hij gevraagd werd om om mee te werken aan de uitbouw van de infrastructuur van KITOS. Emmaüs is een vzw die gezondheids- en welzijnszorg aanbiedt in de provincie Antwerpen. Ze beheren onder andere het psychiatrisch centrum in Duffel, dat in de achtertuin van onze kleuter-, lagere-, secundaire- en HBO5-opleidingen in Duffel staat. Na een jarenlange samenwerking als bloeiende gemeenschap, was de stap naar bestuurder van KITOS snel gezet voor Jan.

Op vraag van KITOS is Jan vooral actief binnen de commissie infrastructuur van onze vzw, daarnaast werkt hij samen met zijn collega bestuurders, de technisch directeur en de scholen aan het uitwerken van een strategie om het onderhoud van de infrastructuur in goede banen te leiden. Zo zorgen we ervoor dat alle gebouwen maximaal aan de hedendaagse eisen  blijven voldoen. Ondertussen maakt hij ook deel uit van de werkgroep die zich bezighoudt met de evaluatie en hertekening van de organisatiestructuur. Want ook binnen onze eigen werking blijft de tijd niet stilstaan.

KITOS blaast vijf kaarsjes uit in 2022. Tijd voor een evaluatie. Naast een beoordeling en herstructurering van de organisatiestructuur van onze vzw werkt Jan aan een brede onderhoudsmethodiek voor de gebouwen van KITOS vzw. ‘Binnen vijf à tien jaar moet er een meerjarenplanning liggen voor de gebouwen’, stelt hij. De komende jaren worden enkele nieuwbouwprojecten gerealiseerd, maar ook de huidige gebouwen onderhouden is belangrijk. ‘Daar werk ik graag aan mee’, vertelt Jan enthousiast.