Dag van de leerlingenbegeleiding

  • 24 maart 2023

Op vrijdag 24 maart kwamen in COLOMAplus de leerlingenbegeleiders van alle secundaire scholen van KITOS samen om hun expertise en bevindingen rond de ‘aandacht voor de lerende’ te delen.

De sterktes, verhalen en tips over de eigen aanpak of specifieke toepassingen rond coaching en leerlingenbegeleiding brachten meer en nieuwe inzichten en inspiratie. De ‘I’ van ‘Innovatie’ en het ‘Individu (de leerling) staat centraal’ werd in de schijnwerpers geplaatst.

De leerlingenbegeleiders zorgden voor interne expertisedeling. Vzw KITOS zet zo sterk in op de implementatie van het decreet leerlingenbegeleiding en bereidt zich zo ook specifiek voor op het nieuwe leersteundecreet dat in september wordt ingevoerd in al onze scholen, in opvolging van het M-decreet. Doel van het nieuwe leersteundecreet is dat elke leerling zich optimaal moet kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst.

Elke school deelde haar specifieke aanpak rond de leerlingbegeleiding en coaching met de groep. Niet alleen de toepassing, maar ook de mogelijke problemen waar ze op stoten werden aangekaart. Deze problemen waren vaak herkenbaar, waardoor er nuttige tips werden uitgewisseld onder de leerlingbegeleiders. Er zijn ook grote verschillen en deze brengen verheldering of geven een nieuwe kijk op mogelijke veranderingen in de werkwijze of aanpak. De scholengroep KITOS kan hier een meerwaarde bieden, zoals bijvoorbeeld ICT en software.

Na de algemene uitwisseling van ideeën en praktische aanpak werd de groep opgesplitst in kleinere groepjes van vier personen om specifieke denkoefeningen te bespreken, zoals:

Twee gastsprekers Ilse Van Vlierberghe (ondersteuningnetwerk Noord-Brabant) en Nele Pattou (coördinator) stelden in de namiddag het nieuwe leersteundecreet voor, gevolgd door intern schoolspecifiek overleg.

Vzw KITOS neemt met dit intern expertiseoverleg haar verantwoordelijkheid rond inclusief onderwijs. Afgevaardigd bestuurder Francis Van Caer werd overigens verkozen tot bestuurder van het nieuwe leersteuncentrumbestuur Noord-Brabant.

Veel dank aan Ilse en Nele, de leerlingenbegeleiders van KITOS en speciaal ook aan de organisatoren Petra, Wim, Katleen, Thijs en Miek.