Maak kennis met onze nieuwe voorzitter: Chris Wuytens

  • 27 juni 2023

De Algemene Vergadering duidde op 22 juni 2023 Chris Wuytens als nieuwe voorzitter van vzw KITOS aan. Chris Wuytens is al jaren een gewaardeerd lid van het schoolbestuur van KITOS en stond mee aan de wieg van de nieuwe scholengroep.

Hij is managing director van Acerta Consult en lid van het directiecomité van de Acerta groep. Daarnaast doceert hij Strategic HRM aan de KU Leuven en de VUB, en is hij gastdocent aan de Antwerp Management School.

Hij  behaalde onlangs aan de UAntwerpen zijn doctoraat met onderzoek over ‘Unraveling the employee-customer satisfaction chain: the role of human relationships’’. Chris heeft uitgebreide ervaring in complexe veranderingsprocessen, het opzetten en implementeren van strategieën en re-engineeringstrajecten.

Chris is een gedreven en inspirerend innovator en gelooft sterk in het inzetten van de kracht en het talent van mensen.

We polsten naar zijn ambitie voor KITOS 2.0: ‘Ambitieus voor elk Talent’

“Als nieuwe voorzitter wil ik vooreerst graag mijn waardering uitspreken voor het buitengewone werk dat onze personeelsleden, leraren, ondersteunend personeel en directie dagelijks verzet. Jullie engagement en inzet vormen de stevige basis van ons KITOS-onderwijs en het verdient de grootste erkenning.

Ik ben een sterk voorstander van samenwerking en het delen van expertise. Als voorzitter wil ik een cultuur van samenwerking bevorderen tussen onze scholen, waarbij we kunnen profiteren van elkaars ervaringen en ideeën. Hoewel we een groter geheel vormen, waardeer ik ook de lokale kracht en expertise die aanwezig is in elke school binnen onze scholengroep.

Duurzaamheid is van essentieel belang voor de KITOS-groep. Voor mij betekent dit:

Kortom, ik onderschrijf ‘ambitieus voor elk talent’, zodat we samen het potentieel van elk individu, zowel leerlingen als leraren, kunnen benutten, ongeacht hun specifieke talenten, vaardigheden of interesses. Binnen KITOS moedigen we jou aan om je persoonlijke groei te stimuleren op basis van jouw unieke talenten en passies.

Ik kijk ernaar uit om jullie ergens in een school te mogen ontmoeten.”