Eenzame directeurs? Het kan anders

  • 21 september 2023

Een opiniestuk van onze basisschooldirecties als reactie op het DS-krantenartikel rond eenzame directies.

De directies van onze basisscholen wilden graag reageren op het artikel in De Standaard van 7 september over eenzame schooldirecteurs. Ze schreven samen dit opiniestuk.

“Wij voelen ons ondersteund door een professioneel en toegankelijk schoolbestuur. Nieuwe structuren bieden ons heel wat ruimte voor het echte pedagogische werk”.

Ze bestaan, scholengroepen waarin startende directeurs niet na enkele maanden gillend afhaken omdat de veelheid aan opdrachten en uitdagingen geenszins lijkt op wat in het vacaturebericht stond.

De kerntaak van een KITOS-directeur? Samen met het schoolteam elke dag het verschil maken voor elke leerling en zijn leerproces. Niet op elke hype springen, maar een actieplan opbouwen dat tegemoet komt aan de noden van het hedendaags onderwijs. Sterk inzetten op kwaliteitsbewaking en het meten van effecten van acties om ze daarna te borgen in het schoolwerkplan of om ze bij te sturen tot acties die effectief een verbetering met zich meebrengen. Elke leraar moet hiervoor de tijd krijgen, zich niet onder druk gezet voelen en altijd zijn of haar talenten blijven inzetten voor zijn groep leerlingen. Het is geen evidente uitdaging. En toch kan het lukken.

Elke startende directeur krijgt bij vzw KITOS een talentscan, uitgevoerd door een extern bureau. Het is het beginpunt van een traject tussen de startende directeur en het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt de starter mee op pad en koestert de ambitie om de veelheid van talenten van directieleden bloot te leggen en verder te ontwikkelen.

‘Ik voel me geen manusje-van-alles, maar een echte onderwijsprofessional die zich met pedagogie, didactiek, de kinderen en het schoolteam kan bezighouden. Ik word ontzorgd door ondersteunende diensten die zich onder meer ontfermen over boekhouding, infrastructuur, communicatie, ICT-beleid’, aldus Sven Van Grembergen, directeur basisschool Ursulinen Mechelen.

De pensionering van een aantal directies gaf de mogelijkheid aan het bestuur om een nieuwe structuur uit te tekenen die startende directies nog meer in hun pedagogisch talent kon zetten. Een aantal scholen kreeg  een overkoepelende directeur en pedagogische directies, die het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen blijven. Een pedagogisch coach, zorg- en ICT-coördinatoren ondersteunen leraren mee op de klasvloer. Deze nieuwe structuur komt uiteindelijk de leerling ten goede en versterkt het welzijn van elke leraar en de kwaliteit van het KITOS-onderwijs.

Kathy Stockmans, nieuwe pedagogisch directeur kleuterschool Sint-Joris Blaasveld sinds 1 september: ‘De werkdruk blijft hoog, maar ik kan altijd bij mijn collega-directeur terecht en bij de algemeen directeur. Onze pedagogische coaches zijn onze extra handen en hoofden bij praktische problemen en bij het implementeren van vernieuwingen op de klasvloer’. ‘We werken samen aan schooloverstijgende projecten en ik kan ventileren bij mijn collega-directies in moeilijke momenten’, aldus Tine D’Hondt, directeur Montessorischool Duffel. Silke De Pauw, nieuwe pedagogisch directeur Basisschool Onze-Lieve-Vrouw van de Ham: ‘Het netwerk van KITOS-directies staat open voor elke vraag, expertisedeling staat voorop, ik voelde me van bij de start welkom’.

De scholengroep had voor elke directiefunctie meerdere geschikte kandidaten en had dus keuzeluxe, niet evident in tijden van tekorten.

Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder vzw KITOS: ‘Het water staat verschillende basisschooldirecteurs bijna aan de lippen en het blijft een pittige job. Als schoolbestuur kan je echter reddingsboeien uitgooien zodat directies niet verdrinken. Samen innovatief nadenken hoe het anders kan. De omkadering en ondersteuning in het basisonderwijs vanuit de overheid is nog steeds niet wat het zou moeten zijn, zeker als je het vergelijkt met het secundair onderwijs. We blijven pleiten voor een uitbreiding én juiste besteding van die middelen. Als schoolbestuur moesten we creatief zijn om inventieve ingrepen en hertekeningen door te voeren. Meer ervaren directies krijgen in de nieuwe structuur de kans hun pedagogische expertise te delen. Het zou fijn zijn mocht de overheid nu over de brug komen met extra middelen voor vergrote én professionele schoolbesturen, kortom middelen voor een bestuurlijke optimalisatie, zoals initieel beloofd enkele jaren geleden. Het vertrouwen geven aan scholengroepen en hun directies en besturen, daar draait het om.

“Het is echt niet altijd rozengeur en maneschijn en natuurlijk is er wel wat weerstand en laaien de gemoederen eens hoog op. Dat toont vooral aan dat we boven alles mensen zijn, mensen die onze onderwijsjob in een heel fijn en veilig kader dag in dag uit met hart en ziel doen”, aldus Kristien Vanderweyden, basisschool Sint-Lambertus Muizen.

In onze scholengroep lopen de directeurs niet zo maar weg, ze verankeren zich in een professioneel netwerk om elke dag te kunnen blijven groeien. Zo kan het dus ook!

De directies basisscholen vzw KITOS

Tine D’Hondt, Silke De Pauw, Tom De Wachter, An Mondelaers, Kathy Stockmans, Jurgen van Baarle, Kristien Vanderweyden, Marc Nouwen, Sven Van Grembergen en Eline Verlet.