Onze interne preventiedienst

  • 18 maart 2024

De interne dienst preventie en bescherming op het werk bestaat sinds de opstart van de vzw KITOS.

Ann Bastiaens en Lieve Sablain: “alle preventieadviseurs in de scholen maken deel uit van deze dienst. Zij hebben daarvoor een gespecialiseerde opleiding gevolgd. Samen met het bestuur, de directies en personeelsleden streven zij ernaar om een veilige, gezonde school te organiseren”. Ann en Lieve bezorgden ons de volgende informatie.

De preventieadviseurs van de secundaire scholen komen maandelijks samen om een aantal aandachtspunten in verband met preventie, veiligheid en welzijn te bespreken. Ann, Lieve en Els (tot 1 maart 2024) werken bepaalde verplichte items uit tot werkbare documenten om alle collega’s te ondersteunen.

Er werd gestart met het opmaken van een controlelijst “organisatie en beleid” in het kader van welzijn op het werk. Hieruit worden elk jaar een aantal actiepunten geselecteerd die verder in detail worden uitgewerkt voor alle scholen.

De preventiedienst organiseert jaarlijks nascholingen voor EHBO-medewerkers. Binnen de vzw zijn er in totaal 90 collega’s opgeleid als nijverheidshelper voor hun school.

De preventieadviseurs zijn ook de contactpersonen voor de collega’s van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW). Samen met gaan we jaarlijks in de scholen rond, met een bepaalde focus, gekozen vanuit onze controlelijst. Zo werden alle stookplaatsen bezocht met een specialist ter zake. Er was een rondgang brandveiligheid gebouwen waar een expert bij aanwezig was. Vorig kalenderjaar werden alle EHBO-procedures en materialen onderzocht, samen met een medewerker van de IDPB.

Alle scholen beschikken over een actueel nood- en interventieplan bij brand en andere incidenten. In dat kader houden we jaarlijks een evacuatieoefening waaraan alle leerlingen en personeelsleden deelnemen. De collega’s beschikken over een lijst om de opvolging van de wettelijke keuringen en onderhoud van installaties te kunnen opvolgen.