Dag van de Leerzorg

  • 20 maart 2024

Op dinsdag 19 maart kwamen in de kerk van College Hagelstein de leerlingenbegeleiders & zorgcoördinatoren van onze secundaire scholen van KITOS samen om expertise te delen en bij te leren.

Hoe zorg je voor een inclusieve en brede basiszorg op je school? Een namiddag lang gingen onze leerlingenbegeleiders en zorgcoördinatoren aan de slag. Door verhalen en tips van de andere scholen kregen ze nieuwe inzichten in hun eigen aanpak. Met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren was de boodschap.

Door deze expertisedeling kregen ze niet enkel inzicht in de praktische aanpak van de andere scholen, maar ook concrete tips en nieuwe ideeën.

Behalve de interne expertisedeling was er ook een externe expert aanwezig: Liesbet Sourbron. Liesbet heeft de ervaring van een leraar, leerlingenbegeleider en zorgcoördinator. Ze deelde haar expertise en enkele onderzoeken/pijlers.

Welke pijlers zijn er belangrijk om naar een kwaliteitsvol en (nog meer) inclusief onderwijssysteem te evolueren op je school?

Dankzij deze interactieve namiddag gaat elk team aan de slag met hun eigen werkpuntjes om de brede basiszorg in hun school nog inclusiever te maken.