Deconnectiebeleid

Het deconnectiebeleid van KITOS omvat een aantal richtlijnen, die aangeven wat we verwachten rond jouw (digitale) bereikbaarheid. Hieronder vind je de belangrijkste. Je kan het volledige deconnectiebeleid terug vinden in ons arbeidsreglement.

Centraal in het deconnectiebeleid staat je eigen vrije keuze en je verantwoordelijkheid. Je beslist zelf wanneer je buiten je werktijd wel of niet met je werk bezig bent. Het welbevinden van elk personeelslid staat voorop.

Bekijk de powerpoint presentatie en/of raadpleeg het model van de Vlaamse Overheid omtrent deconnectie. Dit afsprakenkader werd besproken op lokale bestuurscomités en opgenomen in het arbeidsreglement (met de nodige differentiatie) van elke school binnen de KITOS-groep.