Waarom?

Waarom zijn we één scholengroep geworden?

We zijn één scholengroep omdat we vele gemeenschappelijke waarden ontdekten en we de leerlingen vanuit een groter professioneel geheel beter en excellent onderwijs kunnen bieden. De scholen worden professioneel ondersteund door experten zodat de directeurs en de leraren zich kunnen focussen op hun kerntaak: de leerling beter begeleiden in zijn schoolloopbaan.

Samen hebben we meer slagkracht en daadkracht voor het onderwijs in de Mechelse regio. Onze christelijke inspiratie en de verschillende eigen schooltradities zijn het fundament. Door basisscholen, secundaire scholen, een hogere beroepsopleiding en een internaat samen te brengen kunnen we niveau-overschrijdend en –doorbrekend werken. Door expertisedeling kunnen we de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs beter voorbereiden (en vice versa). We kunnen onze middelen, financiën en competenties, efficiënter inzetten om een kwaliteitsvoller onderwijs te garanderen.