Naar Brussel met ons ambitieus Onderwijsmemorandum

  • 31 januari 2024

We stelden ons onderwijsmemorandum voor bij de politieke partijen in Brussel.

Wil jij ons memorandum ook nalezen? Hier vind je een exemplaar.

De voorbije maanden gingen we, met het KITOS-Memorandum onder de arm, in gesprek met verschillende Vlaamse politieke partijen. Het waren positieve gesprekken, waar we veel openheid mochten ervaren om (eindelijk?) met het werkveld in gesprek te gaan. In een constructieve sfeer deden we onze voorstellen voor een sterker onderwijs in de toekomst, onze baseline ‘Ambitieus voor Elk Talent’ in gedachten.  

Laat ons beginnen met het goede nieuws: iedereen is het met ons eens dat het aanwendingspercentage opgetrokken moet worden. Hierdoor krijgen we de uren waarop we recht hebben ook effectief (nu is dit maar 96,57% van het aantal toegekende uren). Daarnaast vroegen we om de middelen die onze scholen krijgen meer te ontkleuren. Daardoor kunnen we zelf de middelen inzetten in functie van de prioriteiten die we hebben bepaald. Er zijn partijen die ons hierin volgen, maar zij vragen wel verantwoording voor de ontkleuring. Dat vinden wij vanzelfsprekend.

Politiek Brussel ziet de nood in van het versterken van de professionaliteit van scholen en schoolbesturen. We hebben het vermoeden dat hier zeker aandacht voor zal zijn in de verkiezingsprogramma’s. Zo zal het verbreden en het versoepelen van het inzetten van directies in basis- en secundair onderwijs evenals het versterken van het beleidsvoerend vermogen van scholen zeker terugkomen.

We vroegen heel expliciet om weg te blijven van ballonnetjes en pop-up acties. De meeste politieke partijen die we bezochten zien wel brood in een breder loopbaanpact, waarbij op langere termijn gekeken wordt naar het versterken van het lerarenberoep. De schoolopdracht lijkt voor de partijen een programmapunt te worden. De vraag is wel hoe dit concreet ingevuld zal worden, daar moeten de partijen nog naar elkaar toegroeien.  

Rond het versterken van het luik rond zorg op scholen lopen de meningen uiteen. Sommige partijen zien wel wat in meer ondersteuning, waarbij we ook psychologen of logopedisten zouden kunnen inzetten met een correcte verloning. Anderen zien dit als overbodig en willen verder inzetten op de Leersteuncentra en CLB’s om deze rol op te nemen.  

KITOS wacht de formatie van de nieuwe Vlaamse Regering niet af en gaat intussen zelf aan de slag met haar memorandum. Zo zetten we in de komende tijd in op het slimmer organiseren van onze scholen. We diepen de interne professionalisering verder uit en gaan aan de slag met talentvolle medewerkers om ‘de vlakke loopbaan’ te doorbreken. Waar we kunnen doen we beroep op experten of zetten we in op interne expertiseontwikkeling.  

T. Smeyers